Bevægelse og Den åbne skole

05.04.2017

Bevægelse og Den åbne skole er et inspirationskatalog, som sætter fokus på en række samarbejder mellem skoler og foreninger. Samarbejder som understøtter den lokale implementering og forankring af folkeskolereformen.

Kataloget kan bruges som inspiration og manual for de skoler og idrætsforeninger, der gerne vil samarbejde om lokale projekter i regi af Den åbne skole. Hvad skal vi samarbejde om? Hvordan kommer vi i gang? Hvordan afvikler vi? Hvordan forankrer vi?

I kataloget er de eksisterende projekter kategoriseret efter indholdsområder i Fælles mål for faget idræt. Under hvert indholdsområde kategoriseres efter projektets aktivitet og projektets målgruppe.

Kataloget er udarbejdet i 2017 af skoler og idrætsforeninger i samarbejde med Aarhus Kommune og Idrætssamvirket i Aarhus.

Yderligere information