Bevægelse i skolen

01.02.2016

Børn og Unge har igen i år fornøjelsen af at fremsende et produktkatalog for bevægelsesindsatsen 2016. Her finder I kompetenceudviklings- og kursustilbud samt tilbud på forskellige former for grej og materialer, der understøtter arbejdet med bevægelse på jeres skole.

Børn og Unge igangsatte allerede fra foråret 2014 en flerstrenget og tværprofessionel proces i forhold til kravet om 45. min bevægelse i folkeskolereformen. Her blev der dels afprøvet en uddannelse af bevægelsesvejledere på tre pilotskoler, dels udbudt forskellige inspirationskurser samt materialer og grej til at understøtte implementeringen af mere bevægelse. Bevægelsesvejlederuddannelsen, inspirationskurser og tilhørende grej og materialer er løbende blevet evalueret, og denne evaluering har dannet baggrunden for produktkataloget 2016.

Find kataloget her: http://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Skolereformen...